HỢP TÁC XÃ THÁI TUẤN
Chuyên cung cấp sỉ, lẻ cá tép dầu sông Đà khô và cá ngão rút xương, Sản phẩm đạt 4 sao chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP tỉnh Sơn La năm 2019
Email: dinhyen19011974@gmail.com